rendos.pl

Blog tematyczny o IT, technologiach oraz smartfonach.

E-commerce

Nisza rynkowa – sprawdzony sposób na biznes

Nisza rynkowa – sprawdzony sposób na biznes

Osoby, które myślą o prowadzeniu własnego biznesu nie mogą ograniczać się jedynie do dobrych chęci i wkładu własnego. Muszą mieć też pewien pomysł na siebie. Wśród wielu rozwiązań, które są im proponowane, znajduje się także tak zwana strategia niszy rynkowej. Warto przyjrzeć się jej bliżej, bo cieszy się wyjątkowo dużą popularnością.

Co to jest nisza rynkowa?

Nisza rynkowa może być definiowana na wiele sposobów. Aby zrozumieć jej strategią można więc przyjąć, że jest to stosunkowo wąska grupa nabywców charakteryzująca się tym, że poszukuje ściśle określonych korzyści. Oczywiście, definicja niszy rynkowej może być tworzona nie tylko od strony odbiorcy rynku, ale i od strony podmiotu dostarczającego określone rozwiązania. W tym kontekście nisza rynkowa jest produktem lub usługą, które odpowiadają na potrzeby wąskiej grupy odbiorców.

Strategia niszy rynkowej i jej specyfika

Gdy wiemy już, czym charakteryzuje się nisza rynkowa, możemy przystąpić do analizy jej strategii. Jej założenia nie są zresztą skomplikowane. Zakłada ona najpierw znalezienie niszy, a następnie także jej wypełnienie. Co ciekawe, nie przewiduje ona jedynie wypełniania istniejącej niszy rynkowej. Jeśli nie możemy jej znaleźć, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby podjąć próbę jej wykreowania.
Popularność strategii niszy rynkowej nie ma jednak swojego źródła wyłącznie w prostych zasadach, na jakich ta się opiera. Nie bez znaczenia jest i to, że firma wypełniająca niszę ma możliwość unikania konfrontacji z silniejszą konkurencją. Działa tam, gdzie innych firm jest niewiele, łatwo można więc kontrolować ich kolejne kroki i reagować na nie. Co więcej, firmy te zwykle mają zbliżone możliwości. Niewielkie jest więc ryzyko tego, że jedna z nich w pewnym momencie znacząco wyprzedzi innych graczy. Plusem strategii niszy rynkowej jest również to, że ograniczone środki finansowe mogą być w jej wypadku wystarczające do uzyskania przewagi konkurencyjnej, a także to, że wymierny skutek przynosi rozwój umiejętności pracowników.

Strategia niszy rynkowej w praktyce

Najbardziej klasycznym sposobem stosowania strategii niszy rynkowej jest wyodrębnienie takiej niszy. Tu pierwszym krokiem jest identyfikacja grupy osób, o których wiadomo, że ich potrzeby nie są do tej pory zaspokajane. Właśnie tak nisza jest odnajdowana najczęściej, nie jest to jednak jedyny sposób wykorzystania omawianej tu strategii. Skuteczne może okazać się również uzupełnienie niszy rynkowej. W tym konkretnym przypadku odnajduje się klientów, których potrzeby są zaspokajane, istnieje jednak pewna przestrzeń, którą nadal można wykorzystać.
Najtrudniejsze jest podjęcie próby wykreowania niszy rynkowej samodzielnie, choć i te działanie jest podejmowane chętnie i często kończy się powodzeniem. W takim przypadku przedsiębiorca stara się tworzyć nowy rynek przekonując kolejne osoby do tego, że jest on w stanie z powodzeniem spełniać ich oczekiwania. Nie musi tego robić zresztą od podstaw. Często już samo śledzenie trendów może uświadomić, jak potrzeby klientów będą zmieniać się w przyszłości.

Udostępnij